Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Zaloguj się podając
Nazwa użytkownika: nr albumu
Hasło: nr PESEL

Po zalogowaniu należy natychmiast zmienić hasło oraz zaktualizować swoje dane w profilu ( e-mail, telefon, itp.)

Koniecznie należy zadbać o aktualny adres e-mail. Jest on niezbędny do samodzielnego odzyskiwania hasła.

W przypadku problemów proszę wysłać e-mail na adres: moodle@eu.edu.pl aby uzyskać asystę.

Aby ułatwić obsługę proszę podać imię i nazwisko lub numer albumu. Mile widziana jest też informacja o kierunku studiów.

Funkcja przypomnienia hasła działa prawidłowo jedynie po podaniu poprawnego adresu e-mail we własnym profilu.

W kwestiach brakujących kursów i materiałów w nich zawartych proszę wysłać e-mail na adres: online@eu.edu.pl